info@academie-nieuwezorg.nl

Aanmelden duiding coalitieakkoord paragraaf zorg

– Aanmelden is niet meer mogelijk –

 

In aansluiting op de colleges van de AcademieNieuwezorg en de Derde Kamer Diners is het ons een genoegen om, in samenwerking met IQVIA, u uit te nodigen voor een online bijeenkomst op:

In de AcademieNieuwezorg en tijdens de Derde Kamer diners zijn met regelmaat oplossing richtingen over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en solidariteit in de zorg besproken. De actualiteit van de paragraaf zorg van het regeerakkoord nodigt uit tot serieuze verkenning en impact van deze beleidsvoornemens.

Zorgexpert Wim Groot, Hoogleraar Gezondheidseconomie – Universiteit Maastricht, zal ons meenemen in de impact van het regeerakkoord paragraaf zorg.
Jan Warmerdam, General Manager IQVIA Nederland, en Henk Pastoors zullen de meeting modereren.

 

Een link naar de online Teams bijeenkomst volgt na aanmelding.