info@academie-nieuwezorg.nl

Programma 2022

Zes meerdaagse colleges en introductie- en slotdebat
Tijdens de colleges AcademieNieuwezorg geven diverse gastdocenten uit de zorg interactief colleges over onderstaande zorggerelateerde thema’s.

– Openingsdebat:

7 december 2021. 

Meet-and-greet deelnemers AcademieNieuwezorg.

– College 1:

17 en 18 februari 2022, (locatie volgt).

Werking zorgstelsel, besturingsmodel, achtergronden, bestendigheid en risicoverevening. Nederlands zorgstelsel vergeleken met andere landen in Europa

– College 2:

24 en 25 maart 2022, (locate volgt).

Betekenis van innovatieve ICT in de zorg, mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, E-health, kosteneffectiviteit, en waardegestuurde zorg

– College 3:

21 en 22 april 2022(locatie volgt).

Beleidsagenda VWS. Stand van zaken Hoofdlijnen akkoorden. Zorg in de Tweede Kamer en Haagse Lobby, hoe werkt dat? Rol van de NZa, ACM en Zorginstituut Nederland als zelfstandige bestuursorganen.

– College 4:

19 en 20 mei 2022,  (locatie volgt).

Waarde gestuurd leiderschap, doorzettingsmacht en reflectie op drijfveren assessment.

– College 5:

29 en 30 september 2022, Renaissance Brussels

Horizon Europe programma, samenwerking, zorgsubsidies EU, de rol van de Nederlandse vertegenwoordiging (PV) en grensoverschrijdende zorg issues en ICT.

– College 6:

27 en 28 oktober 2022, (locatie volgt).

Mogelijkheden en voorbeelden van samenwerking tussen de zorgdomeinen.

– Slotdebat:

Eind november 2022, (locatie volgt).

Slotdebat in Tweede Kamer-setting. Meet-and-greet deelnemers AcademieNieuwezorg. Behandeling moties deelnemers 2022.

De deelnemers ontvangen aanvullend:

 • Gedurende de looptijd van de AcademieNieuwezorg de dagelijkse digitale Nieuwsbrief Farmacie en Zorg.
 • Mogelijkheid tot Post-WO certificering.
 • Een uitnodiging een Zorgdroom te schrijven welke opgenomen zal worden in het digitale Zorgdromenboek.
 • Uitnodiging voor het bijwonen van een Derde Kamer Diner.
 • Ter voorbereiding op de colleges uitgebreide ondersteunende literatuur, actuele animaties, video’s en PowerPoints (right to copy principe).
 • Informele meet-and-greet met deelnemers en docenten.
 • Uitnodiging om op verschillende locaties werkbezoeken te brengen aan onder andere: BENU Central Filling, CZ, De Rooyse Wissel, Prinses Maxima Centrum, VGZ, ZIO/BlauweZorg, Zorginstituut Nederland.

* Het programma is onder voorbehoud, actuele ontwikkelingen in de zorg kunnen oorzaak zijn van wijziging in het definitieve programma en/of locaties.

Inbegrepen

 • Persoonlijk intake gesprek.
 • Zorgdromenboek.
 • Aanlevering uw persoonlijke ‘zorgdroom’.
 • Drijfveren assessment en persoonlijke rapportage.
 • Deelname aan een Derde Kamer Diner In Amsterdam of Heelsum.
 • Voor de duur van het cursusjaar de dagelijkse online nieuwsbrief Academie Nieuwezorg.
 • Gelegenheid om éénmaal één gast mee te nemen naar een college.
 • Bij verhindering de mogelijkheid je te laten vervangen.
 • Alle educatieve componenten inclusief lesmateriaal, powerpoints en achtergrondliteratuur.
 • Gastcolleges van opiniemakers uit de zorg.
 • Overnachting van eerste op tweede collegedag, ontbijt, lunch en diner.
 • Programma Brusselse lobby en werkbezoek aan Europees Parlement en Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.
 • Programma Haagse lobby en ‘hoe het werkt bij VWS’ met een werkbezoek aan de Tweede Kamer en perscentrum Nieuwspoort.
 • Opstellen van ‘Tweede Kamermoties’ met feedback van Tweede Kamerleden.
 • Slotdebat in Tweede Kamer-setting met publiek, waarbij de opgestelde moties na verdediging in stemming worden gebracht.
 • Certificaat na afloop van de Academie NieuweZorg.
 • Tijdens de duur van het cursusjaar uitnodiging voor deelname aan Platform NieuweZorg-bijeenkomsten.
 • Right to copy met bronvermelding van alle verstrekte print- en digitale informatie..