info@academie-nieuwezorg.nl

// Deelnemerspagina

Welkom op de deelnemerspagina van de AcademieNieuwezorg voor het collegejaar 2020. Hier vind je hier gedurende het collegejaar per collegeblok het programma, de presentaties van de gastdocenten, de geschreven moties, foto’s, filmpjes en de verslagen.

// Op deze pagina:
// Collegedagen
// Slotdebat & Moties

// Collegedagen

(Actuele ontwikkelingen in de zorg kunnen oorzaak zijn van wijziging in het definitieve programma).

14 en 15 januari 2021, online, college 1: ‘Nunspeet’

Werking zorgstelsel, besturingsmodel, achtergronden, bestendigheid en risicoverevening. Nederlands zorgstelsel vergeleken met andere landen in Europa

11 en 12 februari 2021, online, college 2: ‘Beekbergen’.

Betekenis van innovatieve ICT in de zorg, mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, E-health, kosteneffectiviteit, en waardegestuurde zorg

18 en 19 maart 2021, college 3: ‘Den Haag’

Beleidsagenda VWS. Hoofdlijnen akkoorden. Zorg in de Tweede Kamer en Haagse Lobby, hoe werkt dat? Rol van de NZa, ACM en Zorginstituut Nederland als zelfstandige bestuursorganen.

22 en 23 april 2021, college 4: ‘Eerbeek’

Nieuwe tijden en waarde gestuurd leiderschap, doorzettingsmacht.

20 en 21 mei 2021, college 5: ‘Brussel’

Horizon Europe programma, samenwerking, zorgsubsidies EU, de rol van de Nederlandse vertegenwoordiging (PV) en grensoverschrijdende zorg issues en ICT.

3 en 4 juni 2021, college 6: ‘Amsterdam’

Mogelijkheden en voorbeelden van samenwerking tussen de zorgdomeinen.

// Slotdebat/Moties

 
Slotdebat in Tweede Kamersetting 28 november 2019 in Amsterdam.

Ingediende moties: