info@academie-nieuwezorg.nl

// Op deze pagina:
// Informatie
// Literatuur
// Powerpoints
// Video’s colleges

// Informatie

Programma: College 2 –  ‘Beekbergen’

// Literatuur

Machteld Huber, extra college 10 febr. 2021

Algemene literatuur:

Tom Oostrom, Directeur Nierstichting.

Maroeska Rovers, Hoogleraar evidence-based surgery en ambassadeur Hi-NL.

Jos de Blok, directeur Buurtzorg.

Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijnstate

Jan Kremer, Hoogleraar patiëntgerichte innovatie & voorzitter Raad voor Volksgezondheid en samenleving, voorzitter Kwaliteitsraad Zorginstituut.

Robin Koops, Directeur Inreda Diabetic

Frank de Grave

Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC en voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.

// Presentaties / video online colleges

Extra avondcollege Machteld Huber

Jos de Blok, directeur Buurtzorg.
Video: Management paradox van vertrouwen of controleren en nieuwe politieke partij Zorgend Nederland.

Maroeska Rovers, Hoogleraar evidence-based surgery en ambassadeur Hi-NL.
Video: Zó houden we nieuwe technologie in de zorg betaalbaar.

Tom Oostrom, Directeur Niers8ch8ng.
Video: Over dromen, durven, doen en regie nemen over innovatie.

Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijnstate
Video: Ziekenhuis Rijnstate van de toekomst. (Powerpoint)

Jan Kremer, Hoogleraar pa8ëntgerichte innova8e & voorzijer Raad voor Volksgezondheid en samenleving, voorzijer Kwaliteitsraad Zorginstituut.
Video: Eigentijdse opvattingen over het begrip kwaliteit… wie gaat daar eigenlijk over.

Robin Koops, Directeur Inreda Diabe8c
Video: De kustmatige alvleesklier en het pad van de volharding.

Frank de Grave, lid Raad van State, voormalig voorzijer Federatie Medisch Specialisten.
Video: Vervolg internet consulta8e ‘Discussienota, toekomst van de zorg’.

Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC en voorzijer Zorgevaluatie en Gepast Gebruik.
Video: Hoe kom je tot gepast gebruik van medisch specialis8sche zorg? (Powerpoint)