info@academie-nieuwezorg.nl

Beleidsmakers, medische specialisten, managers, directeuren en bestuurders.

De AcademieNieuwezorg biedt de deelnemers uit de Eerste, Tweede en Derde lijn beleidsmatig, strategisch inzicht en oplossingsrichtingen omtrent begrippen als betaalbaarheid, toegankelijkheid, solidariteit en innovatie van de zorg in Nederland.

De waarde van de AcademieNieuwezorg zit in het feit dat er “zorgbreed“ een grote verscheidenheid is aan deelnemers en colleges door aansprekende opinie makers uit de politiek, overheid, bedrijfsleven, wetenschap, innovatie, de zorg en ict die een bijdrage leveren. Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor discussie en reflectie en het bedenken van oplossingsrichtingen.

Bekijk hier de gastdocenten.

Netwerk

Bij de AcademieNieuwezorg kunnen de deelnemers het netwerk in de zorg effectief uitbreiden. Vanuit deze overtuiging nodigen wij een keer per jaar alle deelnemers en gastdocenten uit voor een Meet-and-Greet vaartocht door de Amsterdamse grachten.

Doelgroep

Beleidsmakers, managers en directeuren  op academisch of vergelijkbaar niveau met management ervaring. Werkzaam in de zorg, advies organen, ICT , brancheorganisaties, zorgverzekeraars. Van de deelnemers wordt basiskennis van het Nederlandse zorgstelsel verwacht.

Methode

Kennisoverdracht, interactie en het creëren van oplossingsrichtingen in de zorg zijn leidend bij de AcademieNieuwezorg. Deelnemers ontvangen dagelijks de digitale nieuwsbrief Farmacie en Zorg. De gastdocenten bieden ter voorbereiding relevante informatie aan om de colleges optimaal voor te bereiden. De informatie is met bronvermelding “right to copy”. De toegang tot een Derde Kamer Diner nodigt de deelnemers van de AcademieNieuwezorg uit tot het duiden van de actualiteit van zorg issues.

Post-WO Certificering

De Post-WO certificering is aangevraagd bij de certificeringsorganisatie CPION en zal worden getoetst op het nivo van register Post-WO opleiding.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie hierover? Maak dit dan kenbaar via dit formulier, dan lichten we dit graag toe.

Henk van Vliet en René Goudriaan zullen de deelnemers bij de Post-WO certificering begeleiden.

Tot slot

De AcademieNieuwezorg is een in verschillende vormen beproefd concept naar de strategische aspecten van sturing, financiering van de Nederlandse gezondheidzorg.

De visie van Ab Klink

“Meer gezondheidswinst en lagere zorgkosten, die slag moeten we maken. We moeten integraal gaan denken, op zoek naar nieuwe bekostigingsmodellen die de verbinding leggen tussen eerste- en tweedelijn. En: we moeten ons zorgbeleid beter afstemmen op het type patiënt en de aard van de zorgvraag.”

Ab Klink