info@academie-nieuwezorg.nl

Ab Klink

Lid raad van bestuur Coöperatie VGZ

Ab Klink

Lid raad van bestuur Coöperatie VGZ
linkedin-icon

Biografie

Ab Klink (1958) is sinds januari 2014 lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ. Binnen de driekoppige RvB beheert hij de portefeuille Zorg.

VGZ is een coöperatie die de zorgverzekeringen verzorgt voor 4,2 miljoen leden. Daarmee is Coöperatie VGZ de tweede zorgverzekeraar van Nederland.

Per 1 september 2011 heeft Klink een aanstelling als hoogleraar Zorg, arbeidsmarkt en politieke sturing aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Hij behaalde in 1985 zijn doctoraalexamen sociologie aan de

Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1991 promoveerde hij in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1992 tot 1999 werkte hij op het Ministerie

van Justitie waar hij de volgende functies heeft bekleed: beleidsmedewerker Bureau Secretaris- Generaal, raadadviseur Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, beleidscoördinator van de Directie Ontwikkeling Rechtspleging en plaatsvervangend directeur Rechtspleging. Van 1999 tot 2007 was Klink directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

In 2003 werd Klink lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Van 2007 tot 2010 was hij minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV. Daarna werd hij hoofd van de adviespraktijk voor de Nederlandse zorgmarkt bij strategisch adviesbureau Booz & Company totdat hij begin 2014 begon als RvB-lid bij Coöperatie VGZ.