info@academie-nieuwezorg.nl

Frank de Grave

Lid Raad van State, voormalig voorzitter Federatie Medisch Specialisten en Nederlandse Zorgautoriteit

Frank de Grave

Lid Raad van State, voormalig voorzitter Federatie Medisch Specialisten en Nederlandse Zorgautoriteit

Biografie

Mr. Frank (F.H.G.) de Grave is geboren op 27 juni 1955 te Amsterdam. 

Hij studeerde aan de Universiteit Groningen Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen, 1979) Staats- en Bestuursrecht en Openbare Financiën. Hij was van 1992-1996 minister van defensie. Op dit moment is hij naast vele nevenfuncties lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en Politiek Adviseur van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS).

Frank startte zijn carrière als adjunct-secretaris Raad van Bestuur waarna hij lid werd van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1982-1990) als woordvoerder fiscale zaken en financiën. Hij bekleedde daarna diverse functies binnen de publiek en zakelijke sector waaronder; Wethouder Gemeente Amsterdam, fungerend loco-burgemeester, portefeuille financiën en sport (1990-1996), Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1996-1998), Minister van Defensie (1998-2002), Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vice-fractievoorzitter en woordvoerder financiën (2002-2004), Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen College Tarieven Gezondheidszorg/College Toezicht Zorgverzekeraars) (2004-2009), Chief Financial Officer DSB Bank (maart-mei 2009), Bestuursadviseur Twynstra Gudde (2009 -2010), voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten (2010-2017).