info@academie-nieuwezorg.nl

Jolande Sap

Voorzitter Federatie voor Gezondheid.

Jolande Sap

Voorzitter Federatie voor Gezondheid.

Biografie

Jolande Sap (1963) is voormalig partijleider van Groen Links. Zij studeerde economie aan Tilburg University en specialiseerde zich in politieke economie en filosofie.
Na 3 jaar aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan te hebben naar het verschil in loon tussen mannen en vrouwen, werd zij in 1992 wetenschappelijk medewerker van de Emancipatieraad. Sap was initiatiefneemster van Out of the Margin, twee internationale conferenties over feministische economie in 1993 en 1998. Dit leidde tot de publicatie van het boek Out of the Margin. Feminist Perspectives on Economics. Sinds 1993 is zij actief binnen GroenLinks, als lid van de economische commissie.
In 1996 ging zij werken op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar zij onder andere de ambtelijke top adviseerde en zich bezighield met emancipatie- en levensloopbeleid maar ook met loon- en inkomensvraagstukken en pensioenen.
In 2003 verliet Sap het ministerie en werd ze directeur van expertisecentrum LEEFtijd. Onder haar leiding ontwikkelde  LEEFtijd zich van  gesubsidieerde instelling tot adviesbureau op het terrein van vergrijzing, langer doorwerken en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

In 2008 werd zij lid van de Tweede kamer. Sap was de specialiste van de fractie op het gebied van sociaal-economische vraagstukken. Als parlementslid beheerde zij de portefeuilles Financiën en Zorg. Ook het AOW-dossier viel onder haar portefeuille, waaronder het vraagstuk over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bij de verkiezing tot beste politicus van het jaar 2009, georganiseerd door het NOS Radio 1-Journaal, werd Jolande Sap gekozen als politiek talent van het jaar. Van juni 2009 tot mei 2010 was zij lid van de Commissie-De Wit die onderzoek deed naar de kredietcrisis. Na de parlementsverkiezingen in maart 2010 werd zij vice-fractievoorzitter en woordvoerder financiën, zorg en pensioenen. Vanaf 17 december 2010 tot en met 5 oktober 2012 was zij fractievoorzitter van GroenLinks en daarmee de politiek leider van de partij.

Tegenwoordig zet Jolande Sap zich vanuit haar eigen bedrijf in voor verduurzaming van voedsel, kleding en de gezondheidszorg. Zij werkt intensief samen met MVO Nederland en Camunico en is o.m voorzitter van het bestuur van de NPHF federatie voor gezondheid en voorzitter van de Raden van Toezicht van GGZ-instelling Arkin en van Fairfood International.