info@academie-nieuwezorg.nl

Kim Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau | Hoogleraar Beleid en sturing van de zorg, Erasmus University Rotterdam

Kim Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau | Hoogleraar Beleid en sturing van de zorg, Erasmus University Rotterdam
linkedin-icon

Biografie

Kim Putters is vanaf juni 2013 directeur bij het SCP. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde daar in 2001 op het gebied van de Sociale Wetenschappen. Van 2008 tot 2013 was hij Bijzonder Hoogleraar Management van instellingen in de gezondheidszorg bij het instituut Beleid Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1 juni 2013 bekleedt hij als bijzonder hoogleraar de leerstoel Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat. Eerder was Putters onder meer universitair hoofddocent Beleid en bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, universitair docent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en stafmedewerker bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.