info@academie-nieuwezorg.nl

Remco Bakker

Lid Raad van Bestuur bij het CIZ

Remco Bakker

Lid Raad van Bestuur bij het CIZ
linkedin-icon

Biografie

Per 1 mei 2021 treedt Remco Bakker (1973) aan als lid van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hij neemt deze positie over van Rob van Lint die op interimbasis deze functie sinds september invult. Naast Remco bestaat de Raad van Bestuur uit Christa Klijn die sinds het vertrek van Hans Ouwehand de functie van voorzitter Raad van Bestuurbekleedt.

Langjarige ervaring

Remco was sinds 2012 bestuurder bij de Raphaëlstichtingen sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze stichting biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen of een psychiatrische aandoening. Remco heeft langjarige ervaring in de langdurige zorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.‘Wij zijn blij dat Remco aan de slag gaat bij het CIZ. Met Remco halen we iemand in huis met bestuurlijke ervaring en ervaring met het werkveld. Iemand die met zijn leiderschapsstijl makkelijk aansluiting kan vinden bij de CIZ-organisatie en samen met ketenpartnersvernieuwingen op eengoede wijze vorm kan geven’, zegt Christa Klijn.

Eenvoud en eenduidigheid

Remco Bakker: ‘Ik kijk er naar uit de komende jaren met mijn ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie en belangrijke werk dat het CIZ te doen heeft: eenvoud en eenduidigheid in de uitvoeringen tegelijkertijd aandacht voor de mens en zijn persoonlijke verhaal. Een opgave in luisteren, over de eigen grenzen blijven kijken en ook waarmaken. Met nieuwsgierigheid en enthousiasme ga ik me daar de komende jaren bij het CIZ voor inzetten’.

Het CIZ is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Tevens indiceert het CIZ voor besluiten op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Tot slot heeft het CIZ een adviestaak bij het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk) voor het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid.

Bron: CIZ