info@academie-nieuwezorg.nl

René Goudriaan

Partner SiRM, specialist vereveningsmodel tussen zorgverzekeraars

René Goudriaan

Partner SiRM, specialist vereveningsmodel tussen zorgverzekeraars
linkedin-icon

Biografie

René Goudriaan (1954) studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds kort is hij associate partner van Associate partner van SiRM – Strategies in Regulated Markets René. was tot 1 juli 2014 partner/directeur van Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics BV (APE). Eerder was hij verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven.
René is gespecialiseerd in benchmarkings-, bekostigings- en reguleringsvraagstukken, beleidsevaluaties, maatschappelijke kostenbatenanalyses, prognosemodellen farmaco-economisch onderzoek en financieel-economische analyses. Hij combineert institutionele kennis met kwantitatieve analyses en heeft ruim 30 jaar ervaring met beleidsadvies en –onderzoek in en rond de publieke sector. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met economie van de gezondheidszorg en economie van kunst en cultuur.

René is sinds 1995 in vele functies actief betrokken bij de ontwikkeling van de risicovereveningssystematiek in het kader van de Zorgverzekeringswet (en voorheen Ziekenfondswet) en is tevens auteur van het boekBeschrijving van het risicovereveningssysteem van de Zorgverzekeringswet (ministerie van VWS, 2007).

Op dit moment werkt René aan de overheveling van de de AWBZ-middelen naar de Zorgverzekeringswet, de verbetering van de risicovereveningssystematiek voor de curatieve GGZ, experimenten om meer jeugdige museumbezoekers te trekken, en onderzoek naar de economische effecten van cultuur.