info@academie-nieuwezorg.nl

Programma 2021/'22

Zes meerdaagse colleges en introductie- en slotdebat
Tijdens de colleges AcademieNieuwezorg geven diverse gastdocenten uit de zorg gastcolleges over onderstaande zorggerelateerde thema’s.

– Voorjaarsdebat:

Meet-and-greet deelnemers AcademieNieuwezorg.

– College Nunspeet:

23 en 24 sept. 2021, NH Sparrenhorst, Nunspeet.

Werking zorgstelsel, besturingsmodel, achtergronden, bestendigheid en risicoverevening. Nederlands zorgstelsel vergeleken met andere landen in Europa

– College Rotterdam:

21 en 22 oktober 2021Inntel Hotel Rotterdam Centre

Betekenis van innovatieve ICT in de zorg, mogelijkheden van kunstmatige intelligentie, E-health, kosteneffectiviteit, en waardegestuurde zorg

– College Den Haag:

25 en 26 November 2021, Hilton Den Haag

Beleidsagenda VWS. Hoofdlijnen akkoorden. Zorg in de Tweede Kamer en Haagse Lobby, hoe werkt dat? Rol van de NZa, ACM en Zorginstituut Nederland als zelfstandige bestuursorganen.

– College Texel:

17 en 18 Februari 2022, Grand Hotel Opduin, Texel

Nieuwe tijden en waarde gestuurd leiderschap, doorzettingsmacht en reflectie op drijfveren assessment.

– College Brussel:

24 en 25 Maart 2022, Renaissance Brussels

Horizon Europe programma, samenwerking, zorgsubsidies EU, de rol van de Nederlandse vertegenwoordiging (PV) en grensoverschrijdende zorg issues en ICT.

– College Amsterdam:

21 en 22 April 2022, Crowne Hotel, Amsterdam

Mogelijkheden en voorbeelden van samenwerking tussen de zorgdomeinen.

Slotdebat in Tweede Kamer-setting.

De deelnemers ontvangen aanvullend:

 • Gedurende de looptijd van de AcademieNieuwezorg de dagelijkse digitale Nieuwsbrief Farmacie en Zorg.
 • Mogelijkheid tot Post-WO certificering.
 • Een uitnodiging een Zorgdroom te schrijven welke opgenomen zal worden in het digitale Zorgdromenboek.
 • Uitnodiging voor het bijwonen van een Derde Kamer Diner.
 • Ter voorbereiding op de colleges uitgebreide ondersteunende literatuur, actuele animaties, video’s en PowerPoints (right to copy principe).
 • Informele meet-and-greet met deelnemers en docenten.
 • Uitnodiging om op verschillende locaties werkbezoeken te brengen aan onder andere: BENU Central Filling, CZ, De Rooyse Wissel, HuisartsenZorg Drenthe, Prinses Maxima Centrum, VGZ, ZIO/BlauweZorg, Zorginstituut Nederland.

* Het programma is onder voorbehoud, actuele ontwikkelingen in de zorg kunnen oorzaak zijn van wijziging in het definitieve programma en/of locaties.

Inbegrepen

 • Persoonlijk intake gesprek
 • Zorgdromenboek
 • Aanlevering uw persoonlijke ‘zorgdroom’
 • Drijfveren assessment en persoonlijke rapportage
 • Deelname aan een Derde Kamer Diner op één van de drie locaties in Nederland
 • Voor de duur van het cursusjaar de dagelijkse online nieuwsbrief ‘Farmacie en Zorg
 • Gelegenheid om éénmaal één gast mee te nemen naar een college
 • Bij verhindering de mogelijkheid je te laten vervangen
 • Deelname aan de Nationale ZorgQuiz 2020/2021
 • Alle educatieve componenten inclusief lesmateriaal, powerpoints en achtergrondliteratuur
 • Gastcolleges van opiniemakers uit de zorg
 • Overnachting van eerste op tweede collegedag, ontbijt, lunch en diner
 • Programma Brusselse lobby en werkbezoek aan Europees Parlement en Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging
 • Programma Haagse lobby en ‘hoe het werkt bij VWS’ met een werkbezoek aan de Tweede Kamer en perscentrum Nieuwspoort
 • Opstellen van ‘Tweede Kamermoties’ met feedback van Tweede Kamerleden
 • Slotdebat in Tweede Kamer-setting met publiek, waarbij de opgestelde moties na verdediging in stemming worden gebracht
 • Certificaat na afloop van de Academie NieuweZorg
 • Tijdens de duur van het cursusjaar uitnodiging voor deelname aan Platform NieuweZorg-bijeenkomsten
 • Right to copy met bronvermelding van alle verstrekte print- en digitale informatie.