info@academie-nieuwezorg.nl

25
jul

Verzilveren met ontschotting. Succes- en faalfactoren, opschaling, maatschappelijke kosten en baten

Door toegenomen specialisatie van kennis en kunde, wetten en regelgeving zijn schotten in de gezondheidszorg ontstaan. Begrenzing tussen sectoren van zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg en ziekenhuiszorg, maar ook tussen preventie, zorg en welzijn.

Lees hier het rapport: Verzilveren met ontschotting. Succes- en faalfactoren, opschaling, maatschappelijke kosten en baten

Deze schotten hebben een functie voor het verdelen van budgetten en kostenbeheersing, maar vormen ook barrières om patiëntgerichte zorg te leveren. Patiënten hebben vaak zorg nodig in verschillende domeinen en zijn gebaat bij goede samenwerking en informatie-uitwisseling. Daarom zijn de afgelopen jaren talrijke initiatieven gestart om niet de schotten, maar de zorgvraag van de patiënt leidend te laten zijn.

In 2016 heeft Adviesbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) een onderzoeksrapport uitgebracht met een verkenning van soorten en niveaus van schotten in de zorg*.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.