info@academie-nieuwezorg.nl

11
dec

Antwoorden Tweede Kamervragen over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten

Bent u bekend met de berichten ‘Een startprijs voor nieuwe medicijnen kan de prijs drukken?’ 1) 2

1. Ja

Kunt u nader specificeren waarop u baseert dat u door onderhandelingen dit jaar 130 miljoen euro minder heeft uitgegeven aan medicijnprijzen? Minder dan wat?

Lees hier de hele brief 

2. De uitgavenverlaging zoals vermeld in de Kamerbrief [1] is gebaseerd op het verschil tussen de uitonderhandelde prijs en de prijs die een leverancier zelf vraagt wanneer zij eenaanvraag doet voor opname in het basispakket. Dit gebeurt in twee stappen:

  • Om de uitgavenverlaging inzichtelijk te maken ga ik in de berekening uit van de gevraagde prijs van de leverancier die volgt uit het advies van het Zorginstituut Nederland (‘Zorginstituut’), dat mij aan de hand van de pakketcriteria adviseert over opname in het basispakket. Op basis van deze prijs bereken ik hoeveel we aan een geneesmiddel hadden uitgegeven als de aangevraagde prijzen van de leveranciers waren gehonoreerd. Hiervoor gebruik ik de daadwerkelijke declaraties die door zorgaanbieders bij zorgverzekeraars worden ingediend en rechtmatig zijn bevonden.
  • Vervolgens kijk ik naar de uitonderhandelde prijs (“uitgaven met arrangement” in tabel 1 van de Kamerbrief [1]) om te berekenen wat de daadwerkelijke uitgaven zijn. Deze daadwerkelijke uitgaven zet ik af tegen de (fictieve) uitgaven op basis van de oorspronkelijk aangevraagde prijs van de leverancier. Het totale verschil hiertussen is in 2017 circa

    130 miljoen euro. De uitgaven aan de geneesmiddelen waarvoor een financieel arrangement is afgesloten vallen in 2017 dus 130 miljoen euro lager uit dan wanneer de door leveranciers ingediende prijzen van toepassing zouden zijn.

    Waarop baseert u de overtuiging dat uw onderhandelaars het maximaal haalbare resultaat hebben behaald en dat er na de onderhandelingen sprake is van een eerlijke prijs die in verhouding staat tot de ontwikkelkosten en waarbij geen sprake is van excessieve winst voor de farmaceutische fabrikant?

    Is het waar dat nooit met zekerheid te zeggen is hoe hoog de exacte winst van het onderhandelingsresultaat is, omdat farmaceuten niet transparant zijn over de kosten waarop hun prijzen voor geneesmiddelen zijn gebaseerd? Zo nee, waarom niet?