info@academie-nieuwezorg.nl

14
mrt

Duiding premieverschillen & reserves zorgverzekeraars

Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan


Meer dan het zorginkoopbeleid bepaalt de samenstelling van de verzekerdenpopulatie het resultaat van zorgverzekeraars. Verzekeraars anticiperen daarop door verlieslatende collectiviteiten af te stoten. Dat blijkt uit een analyse van openbare bronnen door onderzoeksbureau Equalis.

Lees hier het artikel over premie verschillen & reserves zorgverzekeraars

Lees hier de bijlage duiding premie verschillen & reserves zorgverzekeraars

Het tempo van veranderingen is nu te laag. Hiervoor moet genuanceerd worden gekeken naar de inbreng van kapitaal, eigendom en het uitkeren van rendement op geïnvesteerd eigen vermogen (winstuitkering). De zorgverlening komt hierbij uiteraard op de eerste plaats. Private kapitaalverstrekkers zullen alleen bij een passend rendement risicokapitaal ter beschikking willen stellen