info@academie-nieuwezorg.nl

1
okt

Kamerbrief over eindrapportage Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

Geachte voorzitter,

Om een bijdrage te leveren aan de versterking van de inkoopkracht van decentrale partijen bij dure geneesmiddelen heeft mijn ambtsvoorganger op 1 oktober 2017 het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen (hierna: Platform) ingesteld.

Lees hier de hele Kamerbrief over eindrapportage Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

Lees hier de eindrapportage van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

Het Platform heeft tot doel om de inkoopkracht (bestaande uit inkoop, gepast gebruik en verantwoorde inzet) van decentrale partijen ten aanzien van dure geneesmiddelen te versterken waardoor de uitgaven aan dure geneesmiddelen kunnen worden beperkt. Ik stuur uw Kamer hierbij de eindrapportage van het Platform.

Het Platform bestaat uit een groep van experts (bijgestaan door een voorzitter en secretaris) die in hun werkpraktijk veel te maken hebben met de inkoop en inzet (gebruik) van dure geneesmiddelen. Deze groep heeft gezamenlijk een werkagenda geformuleerd met 9 actielijnen, verdeeld op 3 hoofdthema’s: richting geven na markttoetreding (1), inkoop (2) en het ontsluiten en benutten van kennis, gericht op doelmatigheid en gepaste zorg (3). Deze werkagenda heb ik uw Kamer op 20 december 2018 toegestuurd.


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.