info@academie-nieuwezorg.nl

4
nov

Kamerbrief over NZa Monitor zorgverzekeringen 2018

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de Monitor Zorg-verzekeringen 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan. 

Lees hier de hele brief 

Bekijk hier de NZa monitoring 

Bekijk hier het bericht van de NZa: kans op forse premiestijging als zorgverzekeraars en zorgaanbieders geen afspraken maken om de stijging van de zorgkosten te beteugelen

De NZa beschrijft hierin de ontwikkelingen van de zorgverzekeringsmarkt. Belangrijke constateringen zijn dat het aantal zorgverzekeraars in 2018 uitkomt op 23, vallend onder 10 concerns; dat het aantal modelpolissen is afgenomen van 58 naar 55 en dat de reserves van de verzekeraars zijn afgenomen doordat deze zijn ingezet om de premiestijging te beperken.

Daarnaast besteedt de bijgevoegde monitor uitgebreider aandacht aan de volgende drie actuele thema’s: 1) niet-gecontracteerde zorg, 2) het polisaanbod en 3) de adviesrol en zorgbemiddeling door zorgverzekeraars.