info@academie-nieuwezorg.nl

12
sep

KPMG rapport: ‘Wie doet het met wie’… in de Nederlandse zorg

Voor je ligt weer onze nieuwe editie van de ‘Wie doet het met wie’ in de Nederlandse zorg. De vorige editie sloten we licht in mineur af. Nu zijn we optimistischer. Er lijkt verandering op til. Want, er waait een wind van verandering door het Nederlandse zorglandschap. Geen storm, zelfs geen stevige herfstwind, maar een licht zomers briesje. Dat hoop geeft.

Lees hier het KPMG rapport: ‘Wie doet het met wie’

Met elkaar worden we innovatiever en we richten ons meer op samenwerking. De zorgkosten binnen de Zvw vlakken af. Er lopen op veel plekken initiatieven om zorg naar huis te verplaatsen of digitaal aan te bieden. Denk aan chemotherapie thuis, e-health begeleiding bij depressie en digitale monitoring van COPD. Daarmee zijn we in staat om ondanks vergrijzing en toename van multimorbiditeit de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat is een prestatie om trots op te zijn.Maar er gloort niet alleen goed nieuws aan de horizon. De wachtlijsten in Nederland nemen langzaam maar zeker toe. De GGZ raakt verstopt. We zagen wederom een aantal faillissementen van ziekenhuizen. En nog altijd zitten sommige ziekenhuizen in financieel zwaar weer. Personeelstekorten leiden tot het sluiten van OK’s, SEH’s en afdelingen.

De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg blijft dus onder druk staan. Die druk wordt nog versterkt door de ongerustheid dat binnen de Nederlandse samenleving en in de zorg de bestaande tweedeling toeneemt. Die tweedeling voltrekt zich langs de lijnen van weerbaarheiden digitale competenties. Maar ook langs de lijnen van het Nederlandse landschap: platteland en periferie, Randstad en grootstedelijk gebied. Die tweedeling komt misschien wel het meest schrijnend naar voren in het stijgende verschil in levensverwachting tussen inkomensgroepen en in buurten. Wie de juiste leefstijl heeft, heeft zomaar kans om ongeveer zeven jaar ouder te worden. Wie eenmaal kwetsbaar is, komt blijkbaar moeilijk weer uit de put. Dat is zeker geen prestatie om trots op te zijn.


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.