info@academie-nieuwezorg.nl

11
dec

Tweede Kamerbrief over geneesmiddelentekorten

Geachte voorzitter,

In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van een tweetal toezeggingen over geneesmiddelentekorten. Evaluatie maatregelen geneesmiddelentekorten Zoals eerder toegezegd ontvangt u hierbij een evaluatie van de maatregelen geneesmiddelentekorten: RIVM briefrapport “Maatregelen geneesmiddelentekorten; stand van zaken najaar 2019”.

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer over geneesmiddelentekorten 

Lees hier het hele verslag over geneesmiddelentekorten 

Deze maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat patiënten zo min mogelijk worden geraakt door geneesmiddelentekorten (inclusief de gevolgen daarvan) en om geneesmiddelentekorten terug te dringen. Samen met de leden van de werkgroep geneesmiddelentekorten zijn de 27 maatregelen geëvalueerd door het RIVM. Maatregelen die een positief effect hebben gehad zijn, naast de oprichting van het meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten, het opvolgen van de meldingen volgens een routekaart met mogelijke acties in het geval van een (dreigend) tekort. Een ander voorbeeld is een aanpassing van de wetgeving waardoor het mogelijk is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk toestemming kan verlenen voor het importeren van een geneesmiddel uit het buitenland als er geen adequaat alternatief geneesmiddel in Nederland in de handel is.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.