info@academie-nieuwezorg.nl

5
jun

Tweede Kamerbrief ter voorbereiding op het AO Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid 6 juni

Geachte voorzitter,

Van uw Kamer heb ik het verzoek gekregen om van de toezeggingen die zijn gedaan tijdens het AO Geneesmiddelenbeleid van 7 februari 2019, een overzicht te geven van de huidige stand van zaken. Middels deze brief kom ik tegemoet aan dit verzoek.

Een aantal toezeggingen heb ik inmiddels afgedaan en een aantal doe ik af met deze brief. Voor de overige toezeggingen schets ik de huidige stand van zaken en wanneer ik verwacht uw Kamer te kunnen informeren.

Lees hier de hele brief van Minister Bruins  

Toezeggingen die zijn afgedaan

De Kamer informeren over de mogelijkheid van een financiële regeling vooruitlopend op de bewezen effectiviteit van Fampyra
Inmiddels is er een tijdelijke beschikbaarheidsregeling opgezet door Biogen. Deze beschikbaarheidsregeling loopt van 1 januari 2019 tot en met de datum van de voorziene pakketuitspraak van het Zorginstituut, en maximaal tot en met
31 augustus 2019. De Kamer is hierover per brief geïnformeerd op 7 maart 2019 (TK 2018/19, 29477 nr. 560).

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan