info@academie-nieuwezorg.nl

11
okt

Verkiezingsprogramma GroenLinks, paragraaf zorg

Het geld dat voor zorg bestemd is, moet aan zorg besteed worden. Dus geen geld meer naar de bonussen van bestuurders, geen geld meer naar de marketing van verzekeraars en geen woekerwinsten meer voor farmaceuten.

• Zorg is geen markt. De marktwerking in de zorg is doorgeslagen. En het vertrouwen tussen de verschillende partijen is gezonken tot een dieptepunt.

• Zorg maakt beter. Farmaceutische bedrijven zijn er niet voor de winst, maar om mensen beter te maken.

• Zorg voor de verzorgenden. Waardering voor cruciale beroepen, zowel in applaus als in salaris.

We hebben in Nederland fantastische zorg. Maar een onbegrensd geloof in de vrije markt en het kapitalisme door rechtse partijen heeft onze zorg beschadigd.

Lees hier de paragraaf zorg van GroenLinks

Juist op de vitale beroepen in onze samenleving is keihard bezuinigd. Terwijl we allemaal weten hoe waardevol het is om te kunnen rekenen op goede zorg wanneer dat opeens nodig is. Op scholen en leerkrachten die van de ene op de andere dag omschakelen van volle klassen, naar lesgeven op afstand. Op een dak boven je hoofd. De coronacrisis laat zien hoe vitaal al die publieke diensten en professionals zijn voor de samenleving. Dat is mooi, maar tegelijkertijd schrijnend.

Beloftes zijn niet ingelost
Want de kabinetten in de afgelopen decennia hebben zorg, onderwijs en volkshuisvesting vooral gezien als een kostenpost. Door bezuinigingen, privatiseringen en marktwerking zouden ze effectiever en goedkoper gaan werken. Het zijn beloftes die nooit zijn ingelost. Wat we zagen was een verslechtering van publieke diensten, stijgende ongelijkheid in de samenleving en een doorgeslagen werkdruk voor professionals. Wereldwijd staat het huidige economische systeem onder druk.

De opstand tegen het marktdenken in de publieke sector was voor corona al volop gaande en de crisis heeft dat alleen nog maar versterkt. GroenLinks staat voor een publieke sector die is gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en solidariteit. We nemen afscheid van de concurrentie, het wantrouwen en de controledrift. Want zeg nou zelf, hoe zou jij behandeld willen worden? We dringen de marktwerking terug en we verlagen de werkdruk. We geven onze professionals de waardering die ze verdienen en maken ze weer baas over hun eigen werk. Zodat zij kunnen bouwen aan een solidaire samenleving, waar iedereen aan mee kan doen.

Van applaus naar actie
Acht uur ’s avonds. Drie minuten applaus. Een eerbetoon aan de zorgprofessionals die zich tijdens de coronacrisis met hart en ziel inzetten voor hun patiënten. Aan al die verpleegkundigen, verzorgenden, schoonmakers en artsen die onder zware druk de zorg overeind houden. Die mensenlevens redden. Heel Nederland ziet met hoeveel betrokkenheid, inzet en professionaliteit zij dagelijks hun werk doen. Maar rechtse politieke partijen willen dat niet uitdrukken in loon naar werken. GroenLinks wel.
De coronacrisis laat zien hoe het anders kan. De concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders maakte plaats voor samenwerking. Ziekenhuizen wisselen materiaal en medewerkers uit en namen patiënten van elkaar over. De overheid durft in te grijpen in het verdienmodel van de farmaceutische industrie. Alles wordt uit de kast getrokken om zieke patiënten de zorg te geven die ze nodig hebben, in het ziekenhuis en daarbuiten. Het publieke belang van goede zorg staat boven het belang van de markt en de aandeelhouders. Het kan dus wel. Waarom doen we het dan niet?
Meer dan ooit ziet Nederland de zorg als een sector die van levensbelang is voor onze samenleving. Meer dan ooit ziet Nederland: het kan anders. Ook na de coronacrisis. Zorg hoeft niet te gaan over marktwerking, productiecijfers, eindeloze registraties, kiezende consumenten en miljardenwinsten voor farmaceuten. Zorg kan en moet gaan over vertrouwen in professionals, samenwerking tussen organisaties en solidariteit tussen mensen die ziek en gezond zijn. Goede zorg vraagt om een krachtige overheid, die zorg garandeert voor wie dat nodig heeft en die een einde maakt aan de groeiende gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. Dat is de zorg waar GroenLinks voor staat.