info@academie-nieuwezorg.nl

14
okt

Verzekerdenmonitor 2019 VWS

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van VWS, de VWS- Verzekerdenmonitor 2019 aan. Deze monitor biedt een samenhangend beeld van de ontwikkeling van zowel de nationale- als de internationale aspecten van de Zorgverzekeringswet en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2018.

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer over de Verzekerdenmonitor 2019 

Lees hier de Verzekerdenmonitor 2019

Met betrekking tot de nationale aspecten is met name aandacht besteed aan de werking van regelingen die gericht zijn op specifieke doelgroepen: wanbetalers, onverzekerde personen, onverzekerbare vreemdelingen en gemoedsbezwaarden. Bij de internationale aspecten is aandacht besteed aan de zorgkosten die in het buitenland worden gemaakt door verdragsgerechtigden en Zvw-verzekerden en aan de inning van de bijdrage van verdragsgerechtigden.


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.