info@academie-nieuwezorg.nl

14
jul

Ziekenhuizen laten wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

Ziekenhuizen laten het afgelopen jaar wederom stabiele positieve financiële ontwikkeling zien

De financiële positie van ziekenhuizen laat ook in 2019 een verbetering zien. Het is echter de vraag of het voldoende is om de financiële consequenties van COVID-19 op te vangen. De gemiddelde solvabiliteit laat wederom een stijging zien en bedraagt nu bijna 30% (29,8%). Tevens is de liquiditeitspositie verbeterd.

Lees hier het hele bericht 

Het totaal aan liquide middelen is de afgelopen twee jaar met circa 20% toegenomen. De gemiddelde omvang ligt met circa één maand van de omzet echter aan de ondergrens van wat financieel gewenst is.