info@academie-nieuwezorg.nl

18
apr

Zorginkoop 2020 van start… NZa volgt contractering op de voet

Zorgaanbieders weten nu aan welke minimumeisen zij moeten voldoen en kunnen zich voorbereiden op de zorginkoop. De NZa volgt de contractering op de voet. Directeur Toezicht en Handhaving Karina Raaijmakers vertelt over de visie van de NZa op de contractering.

Lees hier het hele bericht 

“Iedereen in Nederland moet er op kunnen vertrouwen dat er altijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als die nodig is, nu en in de toekomst. Daar stáát de NZa voor. De zorginkoop is heel belangrijk voor alle aspecten van wat wij ook wel de ‘betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg’ noemen. De afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders vormen het fundament om daar concreet invulling aan te geven.”


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan