info@academie-nieuwezorg.nl

24
jul

Zorgkeuzes in Kaart… CPB analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Het Centraal Planbureau (CPB) verzorgt op verzoek van politieke partijen sinds 1986 een doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Hiermee beoogt het CPB op basis van zijn economische expertise een bijdrage te leveren aan het onderling vergelijkbaar maken van de verschillende verkiezingsprogramma’s.

In 2014 heeft  het kabinet besloten tot het instellen van de Technische Werkgroep Zorg- keuzes in Kaart om, buiten de verkiezingsperiode om, de analyse van voorstellen op het terrein van de zorg te verbeteren door ruim de tijd te nemen en experts in te ze en om zo het draagvlak voor de zorganalyses te vergroten. Dit hee geleid tot het in 2015 ver- schenen rapport “Zorgkeuzes in Kaart, Analyse van beleidsopties voor de zorg van tien politieke partijen”.

Bekijk hier Zorgkeuzes in Kaart… CPB analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg

Lees hier de CPB rapportage:  Eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet

In navolging van het traject Zorgkeuzes in Kaart uit 2015 besloot het kabinet een nieuw traject te starten, Zorgkeuzes in Kaart 2020. Doel van Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) is om een breed scala aan beleidsopties voor de zorg te inventariseren. De analyse is uitgevoerd door het CPB en ambtenaren van de ministeries van VWS en Financiën en wordt door de ministers van VWS en Financiën zonder kabinetsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden.