info@academie-nieuwezorg.nl

21
dec

Brief Bruno Bruins over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Geachte voorzitter,

Uw Kamer heeft mij op verschillende momenten en in meerdere moties (motie De Vries c.s.1, Ellemeet2 en de motie Raemakers c.s.3) en in reactie op berichtgeving in de media over ‘haperende ICT in de zorg’ gevraagd meer regie te nemen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Met deze brief die ik u mede namens de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur, schets ik hierop mijn reactie en visie.

Lees hier de hele brief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

In bijlage 1 vindt u bovendien mijn reactie op uw verzoek van 30 mei jongstleden (Algemeen Overleg over onder meer administratieve lasten en elektronische gegevensuitwisseling) om een aantal concrete onderwerpen rond elektronische gegevensuitwisseling in de zorg toe te lichten.

Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg worden vermijdbare fouten gemaakt, moeten mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen, moeten zorgverleners gegevens steeds opnieuw intypen ten koste van de tijd voor patiënten en worden onderzoeken onnodig herhaald.