info@academie-nieuwezorg.nl

20
dec

Voortgangsbrief van VWS over geneesmiddelenbeleid

Met deze brief informeer ik u, zoals toegezegd in het Algemeen Overleg van 21 juni 2018, over de voortgang op het geneesmiddelenbeleid.

Ik vind het van groot belang dat patiënten optimaal toegang hebben tot veilige, effectieve en betaalbare geneesmiddelen. In Nederland staat de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen op een hoog niveau.
Lees hier de hele voortgangsbrief van VWS over geneesmiddelenbeleid

Bekijk hier de werkagenda van het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

Bekijk hier het overzicht van de vergoedingssituatie Fampyra in andere landen

Stand van zaken ontwikkelagenda visie geneesmiddelen

Ik wil ervoor zorgen dat we op dat hoge niveau blijven. Als je als patiënt geconfronteerd wordt met een ziekte, dan is het heel belangrijk dat je toegang hebt tot de juiste geneesmiddelen. Ook moet je er als patiënt op kunnen rekenen dat de kwaliteit en veiligheid van die geneesmiddelen goed is. En als burger wil je je zorgpremie kunnen blijven betalen. Daarom moeten we ook de kosten blijven beheersen.

 

Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg