info@academie-nieuwezorg.nl

4
okt

Brief van VWS over de voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

Geachte voorzitter,

Op 23 mei 2018 lanceerden wij het programma (Ont)Regel de Zorg, met als doel het merkbaar verminderen van de regeldruk die zorgprofessionals en patiënten/cliënten ervaren. Een urgent en belangrijk vraagstuk, zeker in het licht van de krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Lees hier de hele brief aan de Tweede Kamer over de voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

Bekijk hier de infographic van (Ont)Regel de Zorg

Lees het RVS rapport: Blijk van vertrouwen & Anders verantwoorden voor goede zorg

Lees hier bericht minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

Het afgelopen jaar hebben wij ons hier volop voor ingezet en in deze brief schetsen wij een eerste rapportage van de bereikte resultaten en de voortgang.1 Alvorens daar nader op in te gaan, spreken wij graag onze dank uit aan alle zorgverleners en patiënten/cliënten die zich hiervoor inzetten. Zonder hen was dit programma er niet geweest en zonder hun inspanningen zou duurzame verandering buiten bereik blijven. Wij zijn zeer gemotiveerd om ook de komende jaren onze gezamenlijke strijd tegen dit veelkoppige monster voort te zetten en rekenen daarbij op het commitment van alle betrokken veldpartijen.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.