info@academie-nieuwezorg.nl

18
sep

Definitieve versie Integraal Zorgakkoord (IZA)

Geachte voorzitter,

Met deze brief sturen wij uw Kamer het Integraal Zorgakkoord (IZA): “Samen werken aan gezonde zorg”. Ook voegen wij een samenvatting en infographic toe die de hoofdlijnen van het IZA weergeven.

Met onze brief van 8 september 2022 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van het Integraal Zorgakkoord.1 Zoals toegezegd in deze brief sturen wij u het akkoord toe nu deze definitief is. In de brief van 8 september zijn wij ingegaan op de uitdagingen waar we in de zorg voor staan, de partijen waarmee we onderhandeld hebben en het proces dat we afgelopen maanden met hen hebben doorlopen om op 2 september een onderhandelaarsakkoord te bereiken. Inmiddels is ook de achterbandraadpleging bij alle partijen afgerond.

Lees hier de de definitieve versie van het Integraal Zorgakkoord

Lees hier de kamerbrief “Aanbieding Integraal Zorgakkoord”

Lees hier de samenvatting van het Integraal Zorgakkoord

Bekijk hier de infographic

Lees hier het artikel “Verregaande samenwerking in historisch integraal zorgakkoord”