info@academie-nieuwezorg.nl

19
sep

Definitieve vertrouwelijk tekst ‘Troonrede’ 2022

Staat u mij toe vandaag de ‘Troonrede’ tot u als leden der Staten-Generaal uit te spreken.

De regering bouwt verder aan een basis voor een duurzame, sociale, gezonde en economische samenleving. Met betrekking tot een gezonde samenleving acht de regering het van cruciaal belang dat een vitalisering van de eerstelijnszorg consequent tot uitdrukking komt in al haar samenhangende beleidsvoornemens.

Lees hier de hele ‘Troonrede’

Dit is ook leidend in het Integraal Zorgakkoord. Naar inschatting zal een actief beleid voor de verschuiving van zorg van de tweede- naar de eerstelijn van in totaal 2 miljard nodig zijn. In deze kabinetsperiode zal er een wettelijk kader komen om de verschuiving van zorg af te dwingen. Huisartsen zullen naar verwachting daarmee het Integraal Zorgakkoord alsnog ondertekenen.