info@academie-nieuwezorg.nl

20
sep

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rijksbegroting & reacties

Kabinet zet in op preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg.

Een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen. We willen, wanneer we het nodig hebben, zorg die bij ons past. De vraag naar zorg neemt echter toe en er is krapte op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil de zorg nu en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden.

Lees hier: Begroting VWS

Lees hier: VWS-begroting: passende zorg moet kosten beperken

Lees hier: Kabinet zet in op preventie en intensievere samenwerking binnen de zorg

Lees hier: Totale zorguitgaven volgend jaar voor eerst boven 100 miljard euro

Lees hier: NFU: Geef gezondheid nóg meer prioriteit

Lees hier: Zorgpremie stijgt met 127 euro per jaar 

Lees hier: Budget wijkverpleging gaat per 2023 fors omlaag

Daarom zijn er akkoorden gesloten voor betere samenwerking met zorgpartijen en gemeenten. Preventie is hierin een belangrijk onderdeel om de fysieke en mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. In 2023 wordt er 6 miljard euro meer uitgegeven aan de zorg dan in 2022. De totale uitgaven komen daarmee op 103 miljard euro.

Breed pakket voor gezondheidszorg
In 2023 gaat er 280 miljoen euro extra naar zorg voor en ondersteuning van ouderen. Ook is in het kader van het Integraal Zorgakkoord ruim 300 miljoen euro gereserveerd voor onder meer het stimuleren van samenwerking binnen de curatieve zorg, om passende zorg te kunnen blijven geven aan patiënt en cliënt.