info@academie-nieuwezorg.nl

19
sep

Definitieve vertrouwelijk tekst ‘Troonrede’ 2023

Teneinde de beheersbaarheid van de zorgkosten zal voor  het eerste in onze geschiedenis het  budget van VWS niet harder mogen stijgen de het Bruto Nationaal Product. Het adagium van stenen naar clicks  vraagt van zorg bestuurders en bancaire wereld bestuurlijk moed. De overcapaciteit aan zogenaamde ‘zorgstenen’ is door het ministerie erkend en zal eenmalig voor een bedrag van circa 5 miljard worden gesaneerd. De regering zal een inspanningsverplichting op zich nemen om de effecten van gereguleerde marktwerking op houdbaarheid te toetsen en zal haar verantwoordelijkheid hierin nemen

Lees hier de hele Toonrede 

Europees gezien is de eigen bijdrage in Nederland gering en het verzekerde pakket groot. De regering realiseert zich dat het maatschappelijk en politiek de nodige emotie zal veroorzaken, maar is van mening dat het daadkracht vereist dit grondig te herzien. Het begrip ‘aanspraak’ zal aan de hand van de ziektelast, passende zorg  en eigen bijdrage nadrukkelijk worden uitgewerkt. Via sociale media zullen burgers bij het debat over de hoogte van de prijs per gewonnen levensjaar actief worden betrokken.