info@academie-nieuwezorg.nl

28
jul

Gezamenlijke visie namens de gezondheidszorg en het bedrijfsleven als inbreng voor de contourennota

Zorg klaar maken voor de toekomst 

Voor u ligt de gezamenlijke visie namens de gezondheidszorg en het bedrijfsleven als inbreng voor de contourennota. We hebben deze samen met meer dan 30 van onze leden gemaakt. In deze visie beschrijven we wat we samen in gang zetten om de gezondheid van Nederlanders te vergroten en hoe we onze prachtige zorg met toegewijde zorgprofessionals nog slimmer, beter én vooral toekomstbestendig kunnen maken nu we enkele harde lessen hebben geleerd de afgelopen periode.

Lees hier het rapport 

Samen met onze leden gaan we zelf aan de slag. Op een aantal punten kan de overheid helpen. We hopen daarom dat de hier beschreven ideeën en acties hun weg vinden naar de praktijk en naar de politiek. Veel van wat wij hier bepleiten gebeurt ook al (maar vaak nog op te kleine schaal) en kan zonder wetswijzigingen of bureaucratie worden ingevoerd. Het is daarmee vooral een echte doe-agenda die helpt om de zorg klaar te maken voor de toekomst. Iedereen die daaraan een bijdrage wil leveren, is van harte welkom. En het biedt daarmee naar onze mening een basis voor de contourennota van het kabinet over hoe verder met gezondheidszorg in een nieuwe kabinetsperiode.