info@academie-nieuwezorg.nl

4
nov

GroenLinks… Zorgplan voor de toekomst

Zorg is van levensbelang is voor onze samenleving. De tomeloze inzet van zorgverleners tijdens de eerste coronagolf voorkwam dat ziekenhuizen overvol raakten. Het publieke belang werd boven marktprincipes gezet. Alle partijen in de zorg konden in het belang van patiënten werken.

Tegelijkertijd brengt de coronacrisis bestaande frustraties van zorgverleners sterker naar voren. Waar blijft de waardering voor zorgverleners na het applaus? Waarom kan er niet altijd worden samengewerkt tussen partijen in de zorg? En hoe kan het dat Nederland zo afhankelijk is van multinationals en andere landen voor beschermings- en geneesmiddelen?

Lees hier het hele Zorgplan voor de toekomst 

De coronacrisis markeert een keerpunt in de zorg. Dit is hét moment om onze mooie woorden over de zorg om te zetten in daden. Zorgverleners zijn het hart van de zorg. Het is de verantwoordelijkheid van de politiek om hen niet te laten verdrinken in een systeem van regels, verantwoording en bureaucratie, maar in staat te stellen om hun werk op een goede manier uit te voeren. In plaats van te focussen op korte termijn kostenbesparingen moet de overheid investeren in onze gezondheid en de crisis in de GGZ een halt toeroepen. De overheid moet ervoor zorgen dat patiënten de best mogelijke zorg krijgen door niet met elkaar te concurreren, maar in hun belang samen te werken.

Juist als ons land de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd wil bieden is een systeem nodig waarin niet concurrentie maar samenwerking centraal staat. Alleen als we marktwerking in de zorg afschaffen kan de werkdruk en administratieve lasten voor zorgverleners echt verminderd worden. Alleen door intensief samen te werken in de regio kunnen de wachtlijsten in de GGZ slinken. Alleen door Europese en internationale samenwerking te versterken kan ons land zich beter voorbereiden op mogelijke nieuwe epidemieën en zo de impact op onze gezondheid en economie minimaliseren.