info@academie-nieuwezorg.nl

2
nov

Verkiezingsprogramma PvdA, paragraaf zorg

Mensen maken de zorg, zorg maakt ons beter

  1. Alle zorg dicht bij de mensen
  2. Niet de markt maar de mensen
  3. Eerlijke verdeling van de kosten
  4. De zorg is van ons
  5. Chronisch zieken en gehandicapten
  6. Een betere zorg voor jeugd
  7. Zelfbeschikkingsrecht bij medisch-ethische vragen

Zorg is geen product, het is een band tussen mensen. De mens staat centraal en het stelsel staat daaraan ten dienst. Dat is voor de PvdA het uitgangspunt. Zorg dichtbij huis zoals de inzet van vele vrijwilligers, mantelzorgers, de wijkverpleging, huisartsen en zorg op scholen, leidt tot prettige en vertrouwde zorg, en een kleiner beroep op duurdere medische handelingen.

Goede zorg, de zorg die wij gewend zijn en die wij allemaal verwachten, is kostbaar. Bovendien is zorg onmisbaar en moet er zorg zijn voor iedereen.

Lees hier de hele paragraaf zorg van het verkiezingsprogramma van de PvdA 

Op gezondheid mag geen financiële drempel liggen. Dat is een principekwestie. De PvdA vindt dat de overheid toegankelijke, betaalbare en goede zorg moet garanderen. Het is voor ons onaanvaardbaar dat in ons welvarende land lager opgeleiden en mensen die minder geld verdienen eerder dood gaan en een langer ziekbed hebben dan mensen die meer geld ver- dienen en hoger opgeleid zijn. Daar waar mensen zelf invloed hebben op hun gezondheid moeten we een gezonde levensstijl stimuleren waar we kunnen.

Er is veel werk in de zorg. Dat is belangrijk en mooi werk, werk dat echt iets betekent voor een ander. En zo moet het ook blijven. Voor iedereen die nu al met zijn of haar hart aan het werk is, maar ook voor al die jonge mensen en mensen uit andere beroepen die we nodig hebben om in de zorg te werken.

De knelpunten
De uitbreiding van de marktwerking heeft de zorg minder menselijk en zeker niet goedkoper gemaakt. De kosten van de zorg stijgen onverantwoord sterk. Dat is slecht voor de bestedingsmogelijkheden van men- sen, de overheidsuitgaven, en het handhaven van de kwaliteit van de zorg voor iedereen. De PvdA wil onnodige kosten en verkeerde prioriteiten tegengaan. Daarbij moeten de salarissen van medisch specia- listen omlaag en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de zorg verbeterd. Wij zijn er van over- tuigd dat het anders kan.