info@academie-nieuwezorg.nl

10
jan

Introductiedossier bewindspersonen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beste bewindspersonen,

Welkom bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen gezond, fit en veerkrachtig: dat is waar VWS voor gaat!

Wij zetten ons in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Dat doen we door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. We zetten in op preventie en stimuleren goede voeding. En we bieden Nederland goede (top)sportvoorzieningen.
Dit doen we samen met onze partners en natuurlijk met iedereen in Nederland.

Lees hier het introductiedossier bewindspersonen ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De houdbaarheid van de zorg, zowel financieel als met het oog op het maatschappelijk draagvlak, is eveneens een grote opdracht voor de komende jaren. Bovendien ligt er een complexe uitdaging om ervoor te zorgen dat er voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel is en blijft.
Maar VWS kijkt ook breder om zich heen: met andere departementen werken we aan maatschappelijke vraag- stukken als het versterken van de sociale samenhang en het tegengaan van armoede.

VWS’ers werken in een complexe en dynamische omgeving en hebben vaak met ingewikkelde dilemma’s te maken. Daarbij ligt het ministerie onder een vergrootglas en is de maatschappelijke en politieke druk groot. Maar VWS’ers zijn betrokken en flexibele professionals, die vakkundig en daadkrachtig werken aan oplossingen die Nederland toekomstbestendig maken.

Bekijk hier het programma van de AcademieNieuwezorg 

De Covid-19 pandemie heeft een groot beslag gelegd op VWS en zijn medewerkers. En dat is nog steeds elke dag zo. Ook de komende jaren zullen de terugblik op, verantwoording over en de geleerde lessen voor de toekomst veel aandacht blijven vragen. Naast uiteraard de nieuwe en ambitieuze plannen van het nieuwe kabinet.

Voor u ligt het introductiedossier van ons ministerie. Het biedt een eerste kennismaking met de organisatie van ons ministerie en de bijbehorende concernonderdelen. We kijken uit naar een goede samenwerking met u als nieuwe bewindspersonen van VWS!

Namens alle medewerkers,
Marcelis Boereboom
Secretaris-generaal