info@academie-nieuwezorg.nl

10
jul

Introductiedossier ministerie VWS 2020

Het introductiedossier is bedoeld om de nieuwe bewindslieden wegwijs te maken bij een ministerie. Het bevat onder meer het inwerkprogramma van de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bekijk hier het hele introductiedossier van Minister van Ark voor Medische Zorg.

Met o.a. Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen, radiotherapie

Taakomschrijving
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen, radiotherapie: allemaal producten die van wezenlijk belang zijn voor de gezondheidszorg. De overheid hee  hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Nederlanders moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Daar schept de directie GMT de voorwaarden voor vanuit de doelstelling: de toegankelijkheid waarborgen van medische producten, die effectief en veilig zijn tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs, aan de eisen van de tijd voldoen en doelmatig worden gebruikt.

De directie GMT werkt op de driesprong van commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die wegen lopen burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers.
De directie GMT is daarmee de directie binnen VWS die de meeste raakvlakken hee  met de ‘markt’, met wereldwijd opererende bedrijven in een internationale markt en internationale innovatie. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is. De directie GMT draagt hier zorg voor.