info@academie-nieuwezorg.nl

9
jul

Sterke geneesmiddelensector cruciaal voor een gezond Europa

Om huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden, is een sterke geneesmiddelensector cruciaal voor Europa. De VIG, VNO-NCW en HollandBIO onderschrijven de ambities van de Europese Commissie in de geneesmiddelenstrategie.

‘De Europese geneesmiddelenstrategie is een stap in de goede richting’, zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, ‘maar we moeten ervoor waken dat een te eenzijdige focus op betaalbaarheid ten koste gaat van innovatie. Daarmee laat Europa de kans voorbijgaan om wereldwijd voorop te lopen.’ Samen met VNO NCW en HollandBio doet de VIG aanbevelingen om aan te sluiten bij de ambitie van Eurocommissaris Kyriakides: Europa als koploper op het gebied van ontwikkeling en innovatie.

Lees hier dit hele bericht 

Lees hier het plan: Nederland als Medicijnhub & acht punten om de productie en ontwikkeling van geneesmiddelen te stimuleren 

Strategische autonomie
De recente coronacrisis heeft zichtbaar gemaakt hoezeer Europa afhankelijk is van andere landen voor de toevoer van grondstoffen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Als Europa toonaangevend wil blijven op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling dan moet het belang van onderzoek en ontwikkeling nadrukkelijk aan bod te komen in het Europees innovatiebeleid. Zowel Europese programma’s als nationale overheden moeten hier aan bijdragen.