info@academie-nieuwezorg.nl

20
apr

NZa-analyse… reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang

De elf Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders organiseren dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer doorgang kan vinden. Onderlinge afstemming zal daarbij plaatsvinden in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) afgesproken met alle betrokken partijen

Lees hier NZa-analyse; reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang 

Lees hier het NZa overzicht, de NZa-analyse van de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306627_22/1/

Niet alle patiënten kunnen weer tegelijk voor reguliere zorg in het ziekenhuis terecht, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Daarom wordt de zorg gefaseerd opgestart en is een goede afstemming van belang tussen de coronazorg en reguliere zorg . De focus ligt in eerste instantie op de meest noodzakelijke planbare ziekenhuiszorg en wordt geleidelijk verbreed.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.