info@academie-nieuwezorg.nl

9
okt

NZa… gezondheidswinst centraal in contract ziekenhuis

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering medisch-specialistische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit spoort ziekenhuizen en zorgverzekeraars aan om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Om de doelen te halen die ze zich gezamenlijk gesteld hebben in het hoofdlijnenakkoord, is een grote inspanning nodig van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars.

Lees hier dit hele bericht van de NZa

Lees hier de NZa monitor Verplaatsing Medisch Specialistische Zorg 

Advies bekostiging medisch-specialistische zorg “Belonen van zorg die waarde toevoegt”

Monitor Integrale bekostiging medisch-specialistische zorg 

In dit akkoord hebben zij gezamenlijk afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te kunnen leveren, onder andere door meer in te zetten op de juiste zorg op de juiste plek. Het stimuleren van preventie,  innovatie en substitutie is hierbij belangrijk. In de inkoopcontracten voor 2019 zagen wij hier te weinig van terug. Op dit moment  voeren zorgverzekeraars en ziekenhuizen weer volop gesprekken om de contracten voor volgend jaar te sluiten. Wij verwachten nu concrete afspraken in deze contracten.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.