info@academie-nieuwezorg.nl

11
mei

NZa monitor dure geneesmiddelen medisch- specialistische zorg 2020: betaalbaarheid onder druk

De Nederlandse Zorgautoriteit beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg. Het belang van de burger staat hierbij voorop. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat hij of zij toegang heeft tot goede en betaalbare zorg, waaronder medisch-specialistische zorg.

Lees hier de hele inleiding 

Lees hier dit hele artikel over monitor dure geneesmiddelen medisch- specialistische zorg 2020: betaalbaarheid onder druk

Lees hier de monitor geneesmiddelen in de medisch- specialistische zorg 2020, opzet, bronnen en methoden 

Om deze toegang nu en de toekomst te borgen, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met branchepartijen het bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg (‘hoofdlijnenakkoord’) gesloten. Afgesproken is dat er jaarlijks een maximaal beschikbare volumegroei is van 0,8% in 2019 tot 0% in 2022. Dit is een uitdaging. De uitgaven aan dure geneesmiddelen blijven jaarlijks toenemen en souperen daarmee een steeds groter deel op van de beschikbare (financiële) groeiruimte.

 

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.