info@academie-nieuwezorg.nl

10
sep

Rapport 13 jaar zorgstelsel… ons huidige zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa

Ons huidige zorgstelsel functioneert als één van de beste in Europa, blijkt uit het rapport ‘De Zorgverzekeringswet in perspectief’ van De Argumentenfabriek. In vergelijking met andere Europese landen scoort het Nederlandse stelsel hoog op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Hier mogen we trots op zijn! Op deze pagina leest u meer over het rapport en de uitkomsten.

Lees hier dit hele bericht 

Bekijk hier het interview met auteur van het rapport prof. dr. Daniël van Vuuren.

Wat verstaan wij onder Zinnige Zorg en waarom geloven wij daarin? Bekijk de video.

Lees hier het rapport zorgverzekeringswet in perspectief & terugblik

Het belang van slimmere zorg
Het rapport van De Argumentenfabriek toont aan dat de zorguitgaven de afgelopen jaren niet méér stegen dan de economische groei. Maar het rapport laat tegelijk zien dat de zorgkosten door technologische ontwikkelingen, loonstijgingen en de toenemende vergrijzing waarschijnlijk in de toekomst verder zullen toenemen. Ook het personeelstekort in de zorg groeit. Om te kunnen garanderen dat iedereen nu en in de toekomst de zorg krijgt die nodig is, wordt het steeds belangrijker om de zorg slimmer in te richten.

Start van de Zorgverzekeringswet
In 2006 maakte de overheid hier een begin mee door de Zorgverzekeringswet (Zvw) in te voeren. De Zvw regelt de curatieve zorg, het onderdeel dat gericht is op herstel van zieken. Deze wet verving de Ziekenfondswet met als doel om de zorg in Nederland kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gereguleerde marktwerking was de manier om dit te bereiken. Belangrijke pijlers in het stelsel zijn duidelijke financiële kaders en vriendschappelijke competitie. Deze pijlers zijn verwoord in de hoofdlijnakkoorden die de zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen met het ministerie van VWS afsluiten.