info@academie-nieuwezorg.nl

10
sep

Sector analyse ABN AMRO bank huisartsen

ABN AMRO: ‘Tekort aan huisartsen wordt steeds groter probleem’

De huisarts heeft een cruciale rol in de zorg en dit blijkt ook uit de gesloten hoofdlijnenakkoorden. Hij of zij is generalist en de eerste filter voor de toegang tot voorzieningen en ziekenhuiszorg. De huisarts levert persoonsgerichte zorg in de wijk en woonomgeving van de patiënt. Daardoor is de huisarts degene die het overzicht kan houden. Om een goede coördinerende rol te kunnen uitvoeren, is perfecte communicatie en afstemming met de zorgaanbieders en het Sociaal Domein noodzakelijk.

Interview Rob Boelens, sectorspecialist Medisch bij ABN AMRO over de sector analyse  huisartsen

Lees hier de hele sector analyse van de ABN bank over huisartsen

Door de uitbreiding van taken is er behoefte aan een kleinere praktijkomvang. De normpraktijk heeft in 2018 2.095 patiënten (2.168 patiënten in 2017). De LHV wil uiteindelijk naar 1.800 patiënten, ze hebben nog geen norm voor 2019 en 2020 vastgesteld. In de praktijk is verkleining niet gemakkelijk. Er is een te lage instroom van huisartsen uit de opleiding. Hierdoor ontstaan in krimpgebieden nu al problemen met de continuïteit van de zorg, en dus ook de praktijkopvolging. De huisartsen­ zorg moet toegankelijk blijven. Er zal dus zal naar andere oplossingen gezocht moeten worden om de zorg te waarborgen en taakdelegatie te bevorderen. Denk ook aan het inzetten van eHealth en mHealth.

De meeste zorgverzekeraars willen afspraken maken op regionaal niveau. Regionale eerstelijns samenwerkings­ verbanden zijn gewenst om afspraken voor de huisartsen­ zorg werkbaar en uitvoerbaar te maken en te houden.