info@academie-nieuwezorg.nl

25
nov

Verkiezingsprogramma Zorgend Nederland, paragraaf zorg/visiedocument

Herziening van het zorgsysteem
De zorg blijkt in staat tot fenomenale prestaties in staat, maar moest alle andere zorg staken. Dit moet en kan anders. De nadelige effecten van de marktwerking in de zorg moeten worden geëvalueerd. De zorg weet heel goed wat het nodig heeft komende jaren. De zorg moet betaalbaar blijven voor iedereen. Het gezond verstand moet terug in de zorg. Er moet een einde komen aan de zinloze geld verkwisting

Preventieve zorg en voorlichting
Dit is enorm belangrijk om gezondheid te bevorderen en zorgkosten in de toekomst te beperken.

Lees het hele visiedocument van ZorgendNederland

Bekijk hier de samenstelling van het bestuur

Visie op ouderenzorg
De groep ouderen groeit in de komende jaren snel. Ouderen hebben recht op snelle en kwalitatief goede zorg in een veilige en comfortabele omgeving. Mantelzorg is vitaal onderdeel van ouderen zorg. Bovendien heeft de oudere recht op eigen verantwoording en regie.

Vitale en Zorgende beroepen
Deze worden hoog maatschappelijk gewaardeerd. Daar horen goede verdiensten en werkomstandigheden bij. Denk aan politie, onderwijs, openbaar vervoer en verplegenden en verzorgenden.

Opleidingen
Met het oog op dreigende tekorten dient er snel, eenduidig, efficiënt en hoogwaardig te worden opgeleid. Er moet een duidelijke trapsgewijze structuur in verplegende beroepen komen.

40 Dienstjaren
Voor vitale beroepen in de publieke sector zoals politie en verpleging komt er een maximum van 40 dienstjaren.

Het belastingsysteem
Verhoging van belasting voor multinationals die hun hoofdkantoren in Nederland vestigen vanwege de gunstige economische omstandigheden.
Voorbeeld: belastingverlaging van gezonde voedingsmiddelen. Belastingverhoging van grootvervuilers.