info@academie-nieuwezorg.nl

1
dec

Verkiezingsprogramma’s VVD, lijst Krol & Zorgend Nederland, paragrafen zorg

VVD verkiezingsprogramma paragraaf zorg 
Wij willen dat iedere Nederlander kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. Dat laatste lukt niet automatisch: doordat we steeds langer leven, maken we ook steeds meer gebruik van onze zorg. Dat kost dus ook steeds meer geld. Daarom nemen wij nu al noodzakelijke maatregelen. Op die manier zorgen we ervoor dat onze voortreffelijke zorg ook in de toekomst

Lijst Henk Krol verkiezingsprogramma paragraaf zorg
De LHK streeft naar hervorming van het zorgstelsel. Het is tijd voor gezonde keuzes in de zorg, want het kan beter en goedkoper. De arts krijgt het weer voor het zeggen, niet de managers en de verzekeraars. De coronacrisis heeft ons indringend laten zien hoe verkeerde bezuinigingen – op handen en op bedden – hebben uitgepakt

Zorgend Nederland 
Het huidige politieke en maatschappelijke systeem is gebaseerd op een top-down structuur. Wij willen dit gaan omdraaien naar een bottom-up structuur omdat we geloven in vakmanschap. We staan dan ook voor een directe democratie waarbij we de achterban actief en regelmatig gaan raadplegen. Alle mensen moeten weer kunnen meebeslissen op elk niveau.

We hebben een verantwoordelijkheid naar elkaar en we willen ook de nadruk gaan leggen op sociale verbindingen en het maatschappelijk belang. De macht moet weer komen te liggen bij de mensen in de plaats van bij de grote bedrijven en instanties.
We gaan uit van een positief en holistisch mensbeeld. De meeste mensen willen de goede dingen doen.
We staan voor het aantrekkelijk maken én houden van de beroepen voor de vakmensen. Dat betekent denken vanuit het menselijke kapitaal en niet vanuit geld. We hebben vertrouwen in de waarde die vakmensen creëren.