info@academie-nieuwezorg.nl

7
jun

Visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg en hun eigen rol daarbij

Eigenlijk zaken die zo op het oog voor zich spreken. Maar die niet altijd vanzelf hand in hand gaan. Integendeel: het blijkt in de praktijk vaak knap lastig om de balans tussen deze aspecten te bewaken en ze de aandacht te geven die ze nodig hebben. Dat is uiteindelijk een verant- woordelijkheid van alle bij de zorg betrokken partijen.

Lees hier het hele document over Ambitie 2025 van zorgverzekeraars 

De zorgverzekeraars hebben nadrukkelijk de taak gekregen erop toe te zien dat iedereen toegang heeft tot goede zorg tegen acceptabele zorgpremies en eigen bijdragen. Wij moeten oog hebben voor kwalitatief goede en menselijke zorg voor de individuele patiënt, maar óók voor zinnige en zuinige zorg en daardoor voor een beheerste groei van de zorguitgaven.

Wij vervullen deze taak al tien jaar lang met veel enthousiasme. Maar we realiseren ons ook dat dit ons niet altijd in dank wordt afgenomen. Toch zijn we ervan overtuigd dat wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het publieke belang: toegang tot goede en betaalbare zorg voor iedereen, vandaag en in de toekomst. En dat willen we ook de komende jaren vol overtuiging en met bezieling blijven doen.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan