info@academie-nieuwezorg.nl

14
sep

Volledige tekst troonrede beschikbaar

 

Staat u mij toe vandaag de ‘Troonrede’ tot u als leden der Staten-Generaal uit te spreken.

De regering bouwt verder aan een basis voor een duurzame, sociale, gezonde en economische samenleving. Met betrekking tot een gezonde samenleving acht de regering het van cruciaal belang dat een vitalisering van de eerstelijnszorg consequent tot uitdrukking komt in al haar samenhangende beleidsvoornemens. Naar inschatting zal een actief beleid voor de verschuiving van zorg van de Tweede naar de Eerste lijn van in totaal 2 miljard nodig zijn. In deze kabinetsperiode zal er een wettelijk kader komen om de verschuiving van zorg af te dwingen.

Lees hier de volledige troonrede

De overcapaciteit aan zogenaamde ‘zorgstenen’ is door het ministerie erkend en zal eenmalig voor een bedrag van circa 5 miljard worden gesaneerd. De regering zal een inspanningsverplichting op zich nemen om de effecten van gereguleerde marktwerking op houdbaarheid te toetsen en zal haar verantwoordelijkheid nemen.