info@academie-nieuwezorg.nl

15
sep

Eerste reacties op de miljoenennota van VWS

Voor u ligt de begroting 2021 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze begroting bestaat uit de volgende onderdelen:
•    Beleidsagenda
•    Beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen
•    Begroting agentschappen
•    Financieel Beeld Zorg
•    Diverse bijlagen
De budgettaire verwerking van de beleidsprioriteiten met betrekking tot de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg worden vermeld in het Financieel Beeld Zorg.

VWS: belangrijkste plannen voor 2021

Lees hier de eerste reacties miljoenennota VWS

Lees hier de reactie van zorgverzekeraars op de miljoenennota… kritisch kijken naar welke zorg nodig is en wat slimmer kan

Lees hier de alternatieve “ Zorg Droomrede VWS “ 

OCW: Minder geld voor wetenschappelijk onderzoek

Coronacrisis kost zorgverzekeraars 5 miljard euro

Reactie Federatie Medische Specialisten op miljoenen nota 

Jeugdzorg Nederland Prinsjesdag: ’Geen pleisters plakken, maar structurele oplossingen nodig’

Reactie Vereninging Innovatie Geneesmiddelen; Medicijnen en vaccins: investering in gezondheid en economie

Deze ontwikkelingen zijn belangrijk om vast te houden naar de toekomst. De vraag naar zorg zal onder druk van de dubbele vergrijzing, de groei van het aantal mensen met chronisch en leefstijl-gerelateerde ziekten en steeds meer medische mogelijkheden, sterk toenemen. De groei van de beroeps­ bevolking en het aantal mantelzorgers blijft sterk achter om langs die weg aan de vraag te voldoen. Op dit moment werkt al 1 op de 7 mensen in zorg en bij ongewijzigd beleid kan dit toe bewegen naar 1 op de 4 in 2040. Een beroep op de arbeidsmarkt van deze omvang is niet realistisch.