info@academie-nieuwezorg.nl

18
sep

VWS handreiking en Q & A zorgbonus

Doel handreiking
Deze handreiking is een begeleidend document bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (hierna: de subsidieregeling). Dit document is opgesteld om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie voor het uitkeren van de bonus op grond van de subsidieregeling. De zorgaanbieder wordt verzocht eerst kennis te nemen van de inhoud van de subsidieregeling en de toelichting daarbij en daarna dit document door te nemen. De subsidieregeling is immers leidend.

Medewerkers apotheken krijgen bonus van het kabinet

Aanleiding bonus
De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn (hierna: zorgprofessionals) hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Zo hebben bijvoorbeeld verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) onder grote druk gestaan om de grote stroom aan COVID-19 patiënten op te vangen en te verplegen. Ook de zorgprofessionals in de 1e lijn, zoals de doktersassistenten, in de gehandicaptenzorg, in de klinische voorzieningen binnen de GGZ en in de verpleeghuizen, hebben onder (mentaal) zware omstandigheden moeten werken als gevolg van de vele ziektegevallen en de sluiting van de tehuizen voor bezoek