info@academie-nieuwezorg.nl

4
mei

Vragen en antwoorden over de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland

Continuïteitsbijdrage.

Vragen en antwoorden over de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland heeft op 2 mei 2020 op haar website de berekeningsmethodiek van de continuïteitsbijdrage bekend gemaakt.  Wat betekent deze berekeningsmethodiek voor zorgaanbieders en zorginstellingen? Wanneer krijgt u de bijdrage? Hoe hoog is deze? Deze en andere vragen beantwoorden wij hieronder. Tevens stippen wij aan welke voorwaarden nog duidelijk moeten worden.

Ga hier naar de site van Eldermans | Geerts Advocaten 

Hoe hoog is de continuïteitsbijdrage die ik betaald krijg? De regeling, zoals door ZN gecommuniceerd, gaat uit van een vast percentage per beroepsgroep. De berekening van de continuïteitsbijdrage gaat uit van formule (normomzet – gerealiseerde omzet)* percentage = continuïteitsbijdrage.

 


Lees hier meer nieuwsberichten van de AcademieNieuwezorg. Vraag hier de brochure AcademieNieuwezorg aan.